Info o mně

 • jsem absolventka klasického gymnázia Lesní čtvrt ve Zlíně a pomaturitního nadstavbového studia v oboru Ženská sestra tamtéž

 • absolventka specializačního studia – Akutní stavy v gynekologii a porodnictví NCONZO Brno
 • absolventka kombinovaného bakalářského studia oboru Porodní asistence na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • registrovaná porodní asistentka působící v komunitní péči
 • v porodní asistenci působím od r. 1989 jsem pracovala 29 let v KNTB Zlín převážně na oddělení porodního sálu (15 let), oddělení šestinedělí a rizikového těhotenství (10let), tam také nadále působím jako lektor klinických cvičení studentek porodní asistence UTB
 • od r. 2006 v tzv. souběhu činností v rámci svého NZZ pořádám předporodní kurzy: „Přivádíme děti na svět beze strachu“, skupinové i individuální přípravy, pro těhotné maminky pořádám relaxační cvičení zaměřená na dech k porodu a cvičení ve slané vodě, pro maminky po porodu aktivační cvičení pánevního dna, laktační poradenství, od 2018 nabízím NOVĚ jako privátní porodní asistentka také  poporodní návštěvní službu.
 • preferuji komplexní přístup k ženě a dítku, tradiční dovednosti porodních asistentek, pracuji s homeopatií, Bachovými esencemi.
 • od roku 2012 spolupracuji s Homeopatickou lékařskou asociací (HLA) a  webem www.svethomeopatie.cz, kde je mimo jiné pro maminky bezplatná, zcela anonymní poradna porodní asistentky; jsem lektorkou HLA.
 • KURZY, SEMINÁŘE, KONFERENCE:  2005-2013 - cyklus seminářů a praktických kurzů o tradičním porodnickém umění pro porodní asistentky – Porodní asistentkou v EU- Barbara Kosfeld , 2004 – Porody do vody (ČAPA) , 2005 – KTG v praxi porodní asistentky (KNTB Zlín)- MUDr. Pavla Brychtová Ph.D, 2006 – Herbální medicína, bazální stimulace(ČKPA), 2006 – Současné trendy v rekonstrukční pánevní chirurgii, 2006 – Moderní perinatologie, screening , mezioborová spolupráce(ČKPA), 2006 – Porodní poranění (ČKPA) 2007 – Přehled léčby diabetu pro gynekologii a porodnictví(ČKPA), 2006 – Klimakterium (ČKPA),2008 – Aromaterapie a její využití v dotekových technikách v péči oženu a dítě –  PaedDr. Zbyněk Šedivý, 2009 – Využití aromaterapie při péči o ženu a dítě na porodním sále a na oddělení šestinedělí – Ing. Eva Kopasová, 2009 – Autismus a výživa (ČKPA), 2010 – Psychologie porodu – Mgr. Michaela Mrowetz, 2010 – Základy homeopatie pro porodní asistentky  I.– MUDr. Eva Kettmannová, 2011 – Těhotenství jako šance pro dítě a okolí – některé pohledy prenatální psychologie – PhDr. Yvonna Lucká, 2011 – Otočení pyramidy prenatální péče – Prof. Kypros  Nicolaides,  Mudr.  Israq Dhaifalah Ph.D., 2011 – Pevné objetí a rodinný systém – PaedDr .Zbyněk Šedivý , Mgr. Jana Večeřová, Ing Eva Kopasová, 2011 – Homeopatie pro porodní asistentky  I.– MUDr. Eliška Bartlová, 2012 – Celostní péče o ženu a novorozence (SPAK), 2012 – Homeopatie pro porodní asistentky II. – MVDr. Michaela Švaříčková, 2011-2012 – Homeopatická terapie v každodenní praxi zdravotníka HLA, 2012 – Řešení obtíží při kojení v prvních dnech po porodu – Pavlína Kallusová , 2013  - Fyziologický porod – teorie a praxe – Michael Odent (Brno),2014 – Výživa kojenců a malých dětí  - Lali 2015 –prof. Betty Anne Daviss – Seminář o vedení porodů koncem pánevním, 1998 – Kurz pánevního dna – Prim. MUDr. Skalka, 2013- Hluboký stabilizační systém -  PhDr. Poděbradská PhD, 2014 – Využití Bachovy terapie v porodní asistenci – Mgr. Zuzana Sommer, 2015 – Tajemství ženského pánevního dna - Marta Sahani Skálová, 2015 – Pánevní dno –  Ing. Vanda Casková, 2015-2017 – dvouletá škola francouzské homeopatie Základy homeopatie  I. a II. CEDH, 2015 – Certifikovaný kurz Bachova terapie – Mgr. Zuzana Sommer, 2016 – Motýlí masáže pro novorozence – Ing. Eva Kopasová, 2017 –Biochemie dle Dr. Schüßlera- Thomas Feichtinger, 2017 – Zdravé těhotenství, přirozený porod – Ingeborg Stadelmann, 2017 – Porodnictví a porodní asistence jako reflexe stavu společnosti – konference UPOL, 2017 -2018 – Práce s traumatem, Vývojové krize – Mgr. Eva Pávková et Mgr. Margareta Šlemínová, 2018 – Kineziotaping pro porodní asistentky – Mgr. et Bc. Eva Smrkovsky, 2018 – Péče o novorozence – MUDr. Marcela Peremská, Věra Nováková, atd.
 • moje práce je mým velkým koníčkem a celoživotní radostí
 • jsem vdaná za zábavného muže Evžena, hrdá maminka dvou dětí – dcery Elišky a syna Vojtíka, obě děti jsem porodila přirozeně a jsem tomu velmi ráda, vím dobře, jak posilující zkušenost je to pro maminku i dítě :-)